Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Ομιλος Ταχυπρόον Σκαφών Χαλκίδας ιδρύθηκε το 2009 με κύριο σκοπό τη διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια, η συμπαράσταση και η εν γένει καλλιέργεια των σχέσεων και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του κατά την νόμιμη δραστηριότητά τους ως ιδιοκτητών των Ταχυπλόων σκαφών, απέναντι στον οποιονδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή αρχή. Η συνεργασία για την προώθηση και ευόδωση των κοινών σκοπών και στόχων με άλλα ομοειδή σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες του Ελλαδικού χώρου ή ξένων χωρών.Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών εορτών σχετικών με τη θάλασσα και τα Ταχύπλοα σκάφη, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, θαλασσίων ταξιδιών, συνεστιάσεων και χορών. Η φροντίδα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών Ταχυπλόων σκαφών και η δραστηριοποίηση των μελών και των φίλων του Ομίλου για την επίλυση των προβλημάτων του Ομίλου και των μελών του.